Iulia Mesea despre expoziţia ”Semnele Timpului. Energii Arhetipale”


Cu istoricul şi criticul de artă Iulia Mesea şi curatorul Robert Strebeli.

Cu istoricul şi criticul de artă Iulia Mesea şi curatorul Robert Strebeli.SEMNELE TIMPULUI. Energii arhetipale
Jurnalul de alchimie al unui „pictor de Cucuteni”

Iulia Mesea

Reprezentant al tendințelor din arta contemporană pentru care arta este cale de rememorare și contemplare a Paradisului pierdut, Constantin Severin propune creația sa ca potențială soluție de întoarcere la esenţial, la arhaic, la posibilele izvoare ale artei.
Sincer și dezinhibat, artistul trăiește intens, simte profund și dorește cu tărie să înțeleagă rosturile lumii și să comunice liber ceea ce putem numi revelațiile sale. Scriitor și artist vizual, jurnalist, fondator al Expresionismului arhetipal, fondator al grupului internațional „The Third Paradigm”, membru al Asociaţiei de Artă Ottawa, Canada, cu participări naționale și internaționale la expoziții de grup și personale (cu titlurile: Metaforele Timpului, Identităţi Matrioşka, Oraşul Alchimic, Suceava mea arhetipală) în Germania (2004 şi 2005), Norvegia (2009) și Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2009), cu lucrări aflate în colecții din România, Germania, Canada, Anglia, Finlanda, SUA, Norvegia, Italia, Elveţia şi Ucraina, Constantin Severin se remarcă prin complexitatea și tenacitatea cu care ne propune spre analiză, înțelegere și delectare mesajul său.
Operele selectate pentru expoziția de la Muzeul Național Brukenthal sunt grăitoare pentru opțiunile sale stilistice, pentru calea pe care a ales-o întru stabilirea zonei de comunicare cu privitorul. Creațiile lui Constantin Severin evocă spaţiul avangardei, ca teritoriu al libertăţii, condiție esențială a oricărui experiment artistic. Lucrările par uneori pagini desprinse din scrieri esoterice, cu alfabete încă nedescifrate sau opere ale naturii, opere ale eroziunii solului sub acțiunea apei sau a vântului; semne magice sau forme geometrice perfecte a căror multiplicare, după rețete ce invocă un demers de tip Rothko, amplifică forța ritualului.
Propunând conceptul Expresionismului arhetipal, pictorul dorește să își clarifice termenii, cadrul, sursele de inspirație, mesajul artistic, mijloacele de expresie, oferind privitorului căi și chei ale metabolismului creaţiei şi procesualității acestuia. Expresionismului arhetipal se definește, în concepția sa, prin recursul la arhetip ca element esențial al limbajului, aflarea rădăcinilor culturale comune ale omenirii, prin înlăturarea adaosurilor superficiale, superflue, accidentale ale timpului: „Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme majore ale artei contemporane, figurativul şi abstractul. Reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune, aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. O artă suspendată între real şi imaginar, ce necesită rigoare şi mister”, spune artistul, incluzând aici creația lui Brâncuși, Klee, Țuculescu, pe care îi consideră mentori.
Întoarcerea în timp, în zonele arhetipale ale culturii și ale omenirii, spre timpurile primordiale când ființa se contopea cu cosmicul, se poate revendica chiar din conținutul Expresionismului. Culoarea din lucrările semnate Constantin Severin, pură, strălucitoare, nu respiră, însă, violența expresionistă crudă și dureroasă specifică conceptului, raportându-se mai degrabă la solaritatea cromatismului lui Robert Delauney. Accentul pe care pictorul îl adaugă, numind paradigma Expresionism arhetipal, dorește să delimiteze sursele, temele și motivele predilecte. „Arhetipul este un simbol universal. Câmpurile arhetipale sunt reale, un mister al universului.”
Fascinația pe care Constantin Severin o vede în formele arhetipale constă tocmai în complexitatea și profunzimea lor, în acel ceva determinant și veșnic, ce, asemenea muzicii, încântă, și nu poate fi pus în cuvinte fără a-i știrbi din aură. Eludând figurativul prin utilizarea de pictograme și ideograme – recurs la modalități străvechi de comunicare grafică –, artistul încearcă să ajungă la resursele profunde de percepere și simțire ale omului, să relaționeze cu nivelurile limpezi și pure ale subconștientului nostru, și să stabilească corelări și contextualizări, aducând în dialog trecutul de pe diferite paliere și prezentul, născând noi și neașteptate construcții integratoare, din care privitorul se simte parte: „Arhetipurile au o putere secretă, deoarece au fost folosite în decursul a mii de ani de mari grupuri de populaţii, iar acum fac partea din viaţa noastră interioară ascunsă.” Artistul pare că aspiră să trezească din amorțirea milenară un dar al omului primordial, care trăia și simțea aproape de zei, rătăcit de cel modern, și anume gândirea „intuitivă”, sintetică, cumva supraumană, care poate fi accesibilă omului modern doar prin simbol, ca esenţă a realităţii umane sau supraumane. Demersul creator se dorește astfel eliberat de artificialul artei „culte”, legătura cu arta primitivă marcându-se și prin funcția magică, incantatorie, ritualică.

Text and Time 7, oil on canvas, 50x70cm, 2004.

Text and Time 7, oil on canvas, 50x70cm, 2004.

Complexitate și simplitate sunt trăsăturile artei lui Constantin Severin, doi termeni aparent opuși, dar ale căror conținuturi sunt astfel utilizate, încât coexistă și se susțin în arta sa. Privitorul este astfel provocat fie să analizeze, sintetizeze, interpreteze, citind simboluri cu o figurare simplă și o desfășurare ludică, fie să găsescă citirea potrivită într-un hățiș de chei și semne înlănțuite, nuanțate și potențate cromatic.
Cele mai frecvente arhetipuri citate sunt statuetele culturilor primitive, „primordiale”: Gânditorul neolitic de la Hamangia, statuetele nubile, în formă de vioară ale culturii Cucuteni, Gumelnița, cărora li se alătură citatul clasic: Las Meninas și Papa Inocențiu al X-lea, ale lui Velasquez, Doamna cu hermină a lui Leonardo da Vinci, Christ mort a lui Andrea Mantegna, Soții Arnolfini a lui Jan van Eyck etc.
Sublimând funcția utilitară prin figurări, prelucrări și stilizări repetate, furca de tors capătă multiple conotații, una dintre ele fiind lira lui Orpheu – a cărui muzică de esență divină este un arhetip mitic al puterii artei –, apoi, tridentul puterii, caduceul, simbol al transformărilor, al energiilor ce se înfruntă și totodată se completează, ori axis mundi.
Lanțurile formate prin repetarea motivelor / furca sau statueta stilizate, figura geometrică etc. / sunt menite să aducă mișcare și viață conținutului compoziției. Motive ale artei preistorice de tipul: spirală, cerc, ove, linii, elipse, benzi, simboluri solare sau celeste, semne de alfabet, incizii sau caneluri și dispunerea lor în spirale înlănțuite, secționate, reduse la bucle, meandre, dispuse în șiruri orizontale, verticale, oblice, circulare, concentrice sau în alte posibile combinații, asigurând, prin plasarea lor, simetrie, echilibru, ritmicitate, ridică simbolismul geometric la condiția de artă. Multiplicările și fațetările semnelor, formelor și corpurilor geometrice tind să creeze culoare/zone de trecere în alte dimensiuni, într-o sperată capacitate de ignorare a lanțurilor logicii timpului și spațiului.
Culoarea utilizată în mono-, bi- sau tricromii, ca în ceramica pictată a culturilor primordiale, este investită cu forță expresivă pentru a atinge sonorități muzicale ce susțin tipul de ritmicitate al fiecărei compoziții, fie că e realizat prin înlănțuiri de semne, fie prin jocuri de plin și gol, prin hiatusuri și ruperi de ritm, ori prin oglindiri și fațetări cu ecou. În lucrările monocrome formele se nasc discret, dar cu forță sugestivă, din nuanțări sau texturi diferite, din care culoarea pare că izvorăște și radiază. Efectele sinestezice nu sunt întâmplătoare, pictorul considerând muzica arta supremă.

Text and Time 94, oil on canvas, 70x100 cm, 2012.

Text and Time 94, oil on canvas, 70×100 cm, 2012.

Text și timp. Cuvântul creator, „La început a fost cuvântul”, și timpul absolut. Programatic așadar, artistul reia obsedant, implicit, tema timpului, în încercarea temerară de a surprinde în opera sa această inefabilă dimensiune pe care reușește, cel puțin, să o marcheze ca spațiu de tranziție, perpetuu același și perpetuu glisant. Instalația Janus (Janus Bifrons este zeu al ritualurilor de trecere și al fenomenelor de tranziție), face aluzie chiar la acest moment al zonei fluide dintre trecut și viitor, având ca element fundamental citatul din arta clasică (Doamna cu hermină a lui Leonardo da Vinci).
Capodopera clasică, ca arhetip cultural, apare în mai multe compoziții ale seriei expresionist arhetipale Text și Timp, alternând cu arhetipul primordial. Portretul soților Arnolfini (Jan van Eyck) (Text and Time 65) marcat de segmente lineare și cromatice, contribuie la consolidarea unuia dintre straturile evoluției culturale, simbolul cuplului și al zămislirii prin unirea destinelor fiind esențializată orfic, apoi în cele două semicercuri de lumină unite dintr-un alt strat al istoriei. Simbolistica culorilor în contraste simultane și de complementare, nuanțează mesajul și potențează impactul vizual.
Într-o compoziție ale cărei înțelesuri se încheagă într-o construcție cu planuri ce se suprapun sau se adâncesc din jocul dinamic al segmentelor de linii, de forme și culori (Text and Time 7), una dintre capodoperele neoliticului de la Hamangia devine generatoarea, păstrătoarea și creatoarea straturilor succesive culturale. În compoziția Text and Time 94, similar concepută, arhetipul cultural primordial, susține și hrănește capodopera clasică, într-o revărsare de tonuri de lumină.
Astfel, prin semne atent alese și relaționate compozițional, Constantin Severin stabilește noi semnificații, provocându-ne la regândiri ale unor idei și valori aparent cunoscute. Atunci când jocul sau înfruntarea formelor pare domoală, culoarea pură vine cu accente dinamice, care conduc înspre reluări și re-interpretări.
Între trăiri poetice și tensiuni intelectuale, jonglând cu elemente de mare impact vizual – culoarea pură, imaginea iconică, ritmica interioară etc. –, Constantin Severin angajează spectatorul într-o rețea de corelări, sinapse, interpretări și emoții. Lucrările sale, metafore cu iz magic, sunt menite să declanșeze intuiții și trăiri, pentru a reveni la adevăruri pe care omenirea le-a uitat, dar care se află în stare latentă în subconștientul nostru, învitând la redescoperirea a ceea ce cândva era de la sine înțeles, acel sâmbure divin ascuns în sinele nostru, într-un demers de „vindecare” a lumii contemporane, confruntată de confuzii și dezastruoase răsturnări de valori.

Iulia Mesea

Iulia Mesea

Iulia Mesea

Istoric și critic de artă
Muzeograf la Galeria de Artă a Muzeului Naţional Brukenthal
Expert în bunuri de patrimoniu cu semnificaţie artistică

Master în Istoria şi Filosofia Artei şi Arhitecturii, Central European University, Praga
Doctorat în istoria artei, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Distincţii

1994 Premiul naţional “Margareta Sterian”, pentru expoziţia: Arta Germană din Transilvania, secolele XVI-XX
2004 Premiul naţional de istoria artei „Virgil Vătăşianu” pentru expoziţia: Colecţii de artă, arta de a colecţiona – pictură, grafică şi artă decorativă românească secolele XV-XX

Coordonator proiecte naţionale şi internaţionale expoziţionale, editoriale, conferinţe: (selecţie) Europa Luminilor şi colecţionarii săi. Samuel von Brukenthal Modell Aufklärung, Muzeul Naţional Brukenthal, 2007; In Praise of God. Oriental Carpets in Transylvanian Churches, Muzeul Sakip Sabanci Istanbul, 2007; Poduri europene. Tradiţie şi continuitate, în colaborare cu Asociaţia Femeilor Creatoare din România şi Fundaţia Fildas Art, 2007; Expoziţia permanentă a Galeriei de Artă Românească, Muzeul Naţional Brukenthal, 2008; Muza bretonă – expoziţie de grafică franceză secolele XIX-XX, în colaborare cu Muzeul de Arte Frumoase din Rennes –2009 – 2010; Nicolae Tonitza / lucrările din colecția Muzeului Național Brukenthal, Muzeul de Artă Timişoara, 2011; Arta germanilor din Transilvania / Die Kunst der Deutschen aus Siebenbürgen, Muzeul de Artă Timişoara, 2012; International Conference CIDOC / ICOM, Muzeul Naţional Brukenthal, 2011; Lumină și culoare. Colecţia Lucian Pop, Institutul Cultural Român, Budapesta, 2016.

Curator expoziţii artă contemporană (selecţie): Imagini de iubire, expoziţie de pictură şi sculptură contemporană Elena Surdu Stănescu, Georgeta Grabovschi, Muzeul Naţional Brukenthal, 2010; Aurel Contraş – Semn şi formă, expoziţie de sculptură, Muzeul Naţional Brukenthal, 2011; Retrospectivă Bartha Arpad, Muzeul de Artă Braşov, 2013; Semn, Simbol, Semnificaţie, Doina Reghiş Ionescu, 2013; Expoziţia de pictură Constantin Blendea (1929 – 2012); Dumitru Bostan, Ştefan Potop, Lucian Tudorache, Interstiţiu plastic: Nemţeni la Palatul Brukenthal, 2014; Liviu Suhar – Meditaţii şi metafore picturale, 2014; Lidia Crainic, Liniarităţi, 2015; Transparexpression / Eugen Dornescu și Ion Tămâianu, Palatul Brukenthal, 2016.

Publicaţii (cărţi şi cataloage de expoziţii) (selecţie): Pictori din Transilvania în centre artistice europene, Sibiu, 2007; Peisagişti din sudul Transilvaniei, tradiţie şi modernitate, Sibiu 2011; Arta germanilor din Transilvania, secolele XVIII-XIX, Sibiu, 2012; Clasici, moderni, contemporani, pictură românească – colecţia Lucian Pop, catalog, 2013; Liviu Suhar – Meditaţii şi metafore picturale, catalog, 2014; Brukenthal National Museum. The Romanian Art Gallery, Sibiu, 2016; Lumină și culoare. Colecţia Lucian Pop, Cluj-Napoca, 2016.

Posted in Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Signs of Time. Archetypal Energies (Opening and Media Coverage)


Together with Iulia Mesea and Robert Strebeli.

Together with Iulia Mesea and Robert Strebeli.

Some photos made by Alexandru Chituta, Sergiu Serj and Constantin Severin from the opening of my solo show, ”The Signs of Time. Archetypal Energies”, Brukenthal National Museum, Sibiu, Romania, on the 12th of October 2016.

The curator of this show was the visual artist Robert Strebeli, chief of Conservation&Survey Department from the Brukenthal National Museum and it was presented by the art historian&critic Iulia Mesea, cutaror at the same prestigious art museum, the oldest in South-Eastern Europe, built over 200 years ago.

bruk2

sibiu2

bruk3

sibiu1

bruk1

Together with Dana Hrib, Deputy Director of Brukenthal National Museum.

Together with Dana Hrib, Deputy Director of Brukenthal National Museum.

sibiu8

sibiu5

sibiu13

With the visual artist Alexandru Bunescu and rhe Marketing Director from the Brukenthal National Museum, Alexandru Chituta.

With the visual artist Alexandru Bunescu and rhe Marketing Director from the Brukenthal National Museum, Alexandru Chituta.

Media Coverage of the event:

http://artindex.ro/2016/10/16/semnele-timpului-energii-arhetipale-jurnalul-de-alchimie-al-unui-pictor-de-cucuteni/

Monitorul de Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Cultural-local/2016-10-08/Artistul-vizual-Constantin-Severin-va-expune-la-Muzeul-National-Brukenthal-din-Sibiu

NewsBucovina.ro

Lucrări ale artistului plastic Constantin Severin vor fi expuse pe simezele Muzeului de Artă Contemporană Sibiu în expoziţia “Semnele timpului-energii arhetipale”

Bucpress
http://www.bucpress.eu/cultura/expozitia-%E2%80%9Esemnele-timpului.-energii-arhetipale%E2%80%99%E2%80%99-3014

Constantin Severin, cu expoziţia “Semnele Timpului. Energii arhetipale”, la Brukenthal

Ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/artistul-constantin-severin-va-expune-la-muzeului-national-brukenthal-din-sibiu.html

Crai Nou

„Semnele timpului – energii arhetipale”

Cultura.Sibiu.ro
http://www.cultura.sibiu.ro/cal_main/event/4133/

Cimec.Wordpress.com
https://cimec.wordpress.com/tag/muzeul-national-brukenthal/

Brukenthal National Museum’s site:

http://www.brukenthalmuseum.ro/index2.php/en/detail/394

Posted in Art | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

The Archetypal Expressionism at the National Brukenthal Museum


afis

I’m very happy to share with the art lovers my next solo show from the newest Museum of Contemporary Art in Romania, founded in 2014, which belongs to the most prestigious and the oldest art museum in my country, founded 200 years ago, the National Brukenthal Museum, in Sibiu.

http://www.brukenthalmuseum.ro/

This amazing event, a turning point in my career as a visual artist, was possible after the decision of a national jury, formed by art historians and critics, curators, art experts from the Academic world and members of the the Brukenthal museum staff, who selected last year my art project. Many thanks to all of them.
The opening of my solo show, entitled ‘’The Signs of Time. Archetypal Energies’’, will be on October 12th , 2016, at 5 pm, EET and the art lovers can admire, until the 20th of November, 27 of my oil on canvas paintings and the the unique bifrons painting/installation, ‘’Janus’’.
The curator of my exhibition is the visual artist Robert Strebeli, the chief of the Heritage Conservation Department from the National Brukenthal Museum and the presentation text in the catalogue is signed by the art historian and critic Iulia Mesea, curator at the same art museum.

Robert Strebeli. Photo by ZiarMM.ro

Robert Strebeli. Photo by ZiarMM.ro

This exhibition is a representative selection from my recent artworks, which illustrate my new awarded art concept/movement , the Archetypal Expressionism.

http://archetypalexpressionism.com/

The partners of this event are Suceava County Council and Eudaimonia Association, Bucharest.

Text and Time 112 (The Couple), oil on canvas, 70x90 cm, 2015.

Text and Time 112 (The Couple), oil on canvas, 70×90 cm, 2015.

THE SIGNS OF TIME. Archetypal energies.
The alchemy diary of a”Cucuteni painter”

by Iulia MESEA

A contemporary representative of the tendencies according to which art is a way of remembrance and contemplation of the Paradise Lost, Constantin Severin comes up with his creation as a potential solution, a returning to the essence, to the archaic, and the possible springs of art.
Honest and disinhibited, the artist lives intensely, feels deeply and wishes strongly to understand the meanings of the world and to freely communicate that which we may call his revelations. Writer, visual artist, journalist, founder of the Archetypal Expressionism, founder of the international group ”The Third Paradigm”, member of the German association “European Artists”, having participated in numerous personal and group, national and international exhibitions (The Metaphors of Time, Matrioska Identities, The Alchemic City, My Archetypal Suceava), in Germany (2004 and 2005), Norway (2009), the Visual Arts Museum of Galati (2009), with works exhibited in collections in Romania, Germany, Canada, England, Finland, USA, Norway, Italy, Switzerland and Ukraine, Constantin Severin stands out through the complexity and tenacity with which he submits his message to our analysis, understanding and enjoyment.
The works selected for the exhibition at Brukenthal National Museum are illustrative of his stylistic options, for the way he has chosen to establish a means of communication with the spectator. His artworks sometimes look like pages from an esoteric book, with still unknown alphabets, or like works of nature, works of soil erosion caused by waters or winds. Constantin Severin’s creations evoke the avant-garde space, a territory of freedom, which is an essential condition for any artistic experiment. Proposing the concept of Archetypal Expressionism, the painter wants to clarify his terms, framework, inspirational sources, artistic message and techniques of expression, providing the spectator with ways and keys to the metabolism and process of his creation. In his view, the Archetypal Expressionism is defined by resorting to the archetype as an essential element of language, by finding mankind’s common cultural roots after removing the superficial, superfluous and accidental accretions of time: “The Archetypal Expressionism is to be found between the two major paradigms of contemporary art: the figurative and the abstract. It represents a spiritual search for common roots beyond history’s tragic accidents. It is an art suspended between the real and the imaginary, requiring rigour and mystery”, the artist says, including here the creation of Brancusi, Klee and Țuculescu, whom he considers his mentors.
The return in time, to the archetypal areas of culture and mankind, to primeval ages, when the being melted with the universe, can be claimed by the very contents of the Expressionism. The pure and bright colour in the artworks signed by Constantin Severin breathes, nonetheless, the harsh and painful expressionist violence specific to the concept, relating more to Robert Delauney’s solar-like chromaticism. The emphasis added by the painter, who calls this paradigm Archetypal Expressionism, wishes to circumscribe his favourite sources, themes and motifs. “The archetype is a universal symbol. The archetypal fields are real, a mystery of the universe.”
The fascination that Constantin Severin sees in the archetypal forms lies precisely in their complexity and depth, in that determining and everlasting thing which, like music, enthrals and cannot be worded without impairing its aura. In eluding the figurative by using pictograms and ideograms – that is a recourse to ancient ways of graphic communication – the artist attempts to reach the profound human resources of understanding and feeling, to connect with the clear and pure levels of our subconscious and establish correlations and contextualizations, bringing several stages of the past into a dialogue with the present and giving rise to new and unexpected integrative constructions, to which the spectator feels s/he belongs: “The archetypes have a secret power because they have been used for thousands of years by large groups of populations and now are a part of our inner, hidden life.” It seems that the artists aspires to awaken from a millenary slumber a gift of the primordial humans, who lived and felt closer to gods, something lost by modern people, that is the “intuitive”, synthetic, somewhat superhuman, thinking, which can be accessed in the modern world only through symbols, as an essence of the human or superhuman reality. Thus the creative endeavour wants to break free from the artificialness of “high” art, the link to primitive art being highlighted by its magical, incantatory and ritual function, too.
Constantin Severin’s main artistic features are complexity and simplicity, two apparently oppositional terms, the contents of which are employed, however, in such a manner that they coexist and sustain each other in his art. The viewer is consequently challenged either to analyse, synthesize and interpret by reading symbols with a simple figuration and a ludic arrangement, or to find out the right reading in a maze of keys and linked, nuanced and chromatically potentiated signs.
The most frequently quoted archetypes are the “primordial”, primitive culture statuettes. The Thinker of Hamangia of the Neolithic Age, the violin-shaped nubile statuettes of the Cucuteni and Gumelnița cultures, joined by Las Meninas and Pope Innocent X by Velasquez, Leonardo da Vinci’s Lady with an Ermine, Andrea Mantegna’s The Dead Christ, Jan van Eyck’s The Arnolfini Portrait and so on.
By sublimating the utilitarian function through repeated figurations, recasts and stylisations, a distaff takes on new connotations, one of them being the Lyre of Orpheus – whose godly music is a mythical archetype for the power of art; then, the power trident, the caduceus, a symbol of transformation, of energies that fight and complete each other at the same time, or the axis mundi.
The concatenation formed by a repeat of the motifs/ the stylized distaff or statuette, the geometrical figure, and so on/ is meant to bring about movement and life to the composition contents. Prehistory art motifs such as spirals, circles, ovoids, ellipses, lines, bands, solar or heavenly symbols, alphabet signs, incisions, or dados, together with their arrangement in intertwined spirals, sectioned, reduced to curlicues, meanders, laid out in horizontal, vertical, oblique, circular, concentric or other kinds of rows, provide, through their placement, symmetry, balance, rhythm and raise geometric symbolism to art status. The multiplication and manifold use of signs, forms and geometric shapes give colour and create gateways to other dimensions, in hope for an ability to ignore the constraints of the logic of time and space.
The mono-, bi-, or trichromatic colour, employed like in the painted ceramics of the primordial cultures, is endowed with an expressive force so as to attain musical sonorities that uphold the rhythm of each composition, accomplished either through sign strings, or through an interplay between the full and the void, hiatuses and changes of pace, or through reflections and echoes. In the monochromatic works, the forms begin to appear discreetly, yet with suggestive force, from different nuances or textures, where colour seems to spring up and radiate. The synesthetic effects are not accidental, the painter considering music as the supreme art.

Iulia Mesea

Iulia Mesea

Text and time. The creative word, “In the beginning was the Word” and the absolute time. The artist obsessively and implicitly resumes the time theme in his attempt to seize in his work this ineffable dimension, which he, at least, succeeds in marking off as a transition space, forever the same and forever slipping away. Janus installation (Janus Bifrons is a god of passage rituals and transition phenomena) alludes to this very moment of fluidity between the past and the future, fundamentally relying on quotations from classical art (Leonardo da Vinci’s Lady with an Ermine).
Classical masterpieces, as cultural archetypes, show up in several compositions that are part of the expressionist archetypal series Text and Time, alternating with the primordial archetype. The Arnolfini Portrait (Jan van Eyck) (Text and Time 65), marked by linear and chromatic segments, contributes to the consolidation of one of the cultural evolution layers, the couple and the birth symbol being rendered essential in an orphic manner, then in the two united semicircles of light from another layer of history. The symbolism of colours, in simultaneous and complementary contrasts, nuances the message and strengthens the visual impact.
In a composition whose meanings coagulate in a construction of overlapping planes, or planes that deepen thanks to the dynamic play of segments of lines, forms and colours (Text and Time 7), one of the Neolithic masterpieces of Hamangia becomes a generator, keeper and creator of successive cultural layers. In the composition Text and Time 94, similarly made, the primordial cultural archetype supports and feeds the classical masterpiece through an effusion of colours.
In this way, by means of carefully chosen and compositionally related signs, Constantin Severin establishes new significations, challenging us to think again and differently about apparently known ideas and values. When the play or the confrontation of forms seems slow, pure colour adds dynamic accents that lead to retakes and reinterpretations.
Between poetic feelings and intellectual tensions, juggling with elements of highly visual impact – pure colour, iconic image, inner rhythms, and so forth – Constantin Severin engages the spectator in a network of correlations, synapses, interpretations and emotions. His artworks, metaphors with a magic flavour, are meant to unleash intuitions and feelings so as to return to truths that mankind has forgotten but are still to be found in a latent state in our subconscious. Thus, we are invited to rediscover that which once was self-evident, that divine seed hidden deep inside us, in an endeavour of “healing” the contemporary world, confronted by confusions and destructive reversals of values.

English version by Dumitru Ovidiu Solonar

Posted in Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

A new challenge: member of Ottawa Art Association


Text and Time 113(Archetypal Head), oil on canvas, 70x90 cm, 2016

Text and Time 113(Archetypal Head), oil on canvas, 70×90 cm, 2016

Since July 2016 I became a member of Ottawa Art Association, a prestigious organization of some important Canadian visual artists, founded in 1918, the oldest in this area. Ottawa is my second home-city, after Suceava, Romania, where I have spent many months in the last years, the city of a part of my family.

This is my profile on the site of OAA:

http://www.ottawaartassoc.ca/gallery/artist/constantin-severin

Ottawa Art Association organizes monthly meetings with all the members, a lot of cultural events and two group shows every year, in Spring and at the end of the year, where some of the best artworks are awarded.

The President of Ottawa Art Association is the painter Robert Murrell.

Here is my membership acceptance letter from July, 26:

Hello Constantin, welcome to the Ottawa Art Association, we are so glad you decided to join our organization. Your membership card and a receipt for membership have been placed in the mail. I would like to take this opportunity to welcome you aboard and provide you with the link to our web site http://www.ottawaartassoc.ca , as well I have attached a Membership Guide that will help you to assimilate into the OAA.

If you have not already done so, please consider putting your name down to assist with one of our volunteer committees. The OAA is a volunteer run organization and requires the active participation of our members.

Should you have any questions please do not hesitate to contact me or any other member of the executive.

Please do come to one of our monthly meetings and introduce yourself to us, we do look forward to meeting all new members of the association.

Cheers

Betty Sullivan/OAA Membership Chair

BESullivan Artists Studio
Ottawa, Ontario, Canada
613-254-8319
http://www.bettysullivanart.com/
http://www.bettysullivanart.com/blog

Posted in Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Severin’s Choice: Ritchie Sinclair


Sounding – Norval Morrisseau and Ritchie Sinclair – Acrylic on canvas, 36″ x 48″, 1979

Sounding
– Norval Morrisseau and Ritchie Sinclair –
Acrylic on canvas, 36″ x 48″, 1979

In my opinion, the great Canadian artist Norval Morrisseau is a classic of the archetypal expressionism, the new awarded art concept/movement with so many fans worldwide.
Now I have the great pleasure to feature on my blog Norval Morrisseau’s best follower, Ritchie Sinclair, a true Stardreamer on the contemporary art scene, looking for love in a Gods Country, and to include the story of their common painting, ”Sounding”.

The Story of Sounding
by Ritchie Sinclair

This painting was created by Norval Morrisseau and myself in September 1979 and signed by both of us before it was given away as a gift in December 1979. It is an example of the exploratory nature of “Thunderbird School Art”. On multiple occasions members of Toronto’s Eckankar community specifically utilized this painting as a vehicle to focus their sounding of the Hu at meditation gatherings held in Vandorf, Ontario.
Sounding didn’t begin as a joint project. Even though Norval kept me busy assisting him with his projects I also made time to create my own paintings, and I had intended this to be one of them. I first created the background of the artwork using a lift-off wash technique. With tape and a second wash I then created the central pyramid. In this rudimentary form the painting was first utilized in meditations that were conducted by Eck initiates; people who Norval held in high esteem because of their standing within the Eck community. Norval dreamed of one day meeting the living Eck master and hoped that he too would become an Eck initiate of some degree however those he sought counsel with informed him that his smoking habit was preventing him from evolving within the Eck community. This, however, did not deter him from daily study of the Eckist teachings and decades later, as a non-smoker, he would finally be initiated into Eckankar.
Sounding had been hanging on the mantle above a fireplace in an oversized room that opened up to two more oversized rooms on the main floor where the meditations had been taking place. Eventually I painted the figure of a head in the top right corner and the series of heads in the bottom left corner, and then left it.
One day I woke up to Norval sitting in a chair beside my bed, drinking coffee, and staring at something. I followed his gaze. At the end of my bed I spied my painting. It now had a big red dot in the middle of it. I was shocked. I never dreamed that anyone would touch one of my paintings in such a manner. Certainly no one ever had before. I wasn’t happy; I was upset and let him know it. He laughed. It didn’t seem to bother him at all and I soon got over my foolishness. Later that day, using his finger, he painted a yellow dot in the center of it, and later still; a blue dot. Over the coming weeks Norval kept the painting in the kitchen where he liked to sit and putter with it. I never touched it again except to sign it on the day we gave it away.
I grew to love the painting and what Norval had done with it, and openly wondered what would become of it. Artwork done in tandem was not a saleable commodity and paintings hanging around Norval never lasted long for one reason or another. We planned to spend Christmas with my family so I suggested that to keep it around we might give the painting away as a gift to my youngest brother, Keith; so we did. It has been with Keith ever since.
Interpretive Symbolism
I entitled the painting, “Sounding” after both its symbolic subject matter and its initial utilization as a seed for focusing the HU group meditation. The figure in the top left corner is an image of “Stardreamer”, which is the spirit name Norval gave me on the day we met. The nose and cheek are formed by a stylized bird, symbolizing the freedom of the sky (i.e. air). Out of the figure’s mouth emerges a sound which creates the path ahead. The light blue colouring the path represents the breath of life. To the bottom left are Easter Island-like figures symbolizing Morrisseau as shamanic mentor standing with the ancestors that came before him. The nose and cheeks of these figures are formed by a stylized moose head, symbolic of a grounded nature (i.e. earth). The top left corner spiral symbolizes the way through, down, and out of physical life. The yellow dot, blue dot and red dot in the central area lead one’s eye into the central pyramid of spiritual life, where souls travel up into the finer planes of existence. The three central birds represent beings deep in meditation. In juxtaposition to the top left corner’s unifying spiral at the end of one’s path of life (i.e. physical death) are two fish swimming in the bottom right corner that are symbolic of the dualities of Norval’s astrological sign, Pisces. It is interesting to note, however, that these fish swim free of one another, unlike the two fish tied together as depicted in traditional Pisces symbols.
Sounding is a highly symbolic painting. Each colour, line and form adds more detail to the tale told. Morrisseau paintings are usually two-dimensional renderings of symbolic subject matter however Sounding uses two dimensional forms to explore not only the 3rd dimension but to point the way to other dimensions
I have been avidly exploring the arts, primarily painting, all of my life. My artistic effort is both my personal approach to Spirit and ideally a source of inspiration to others. The theme of my art is love.

Ritchie Sinclair (Stardreamer)

Watchers

Watchers

The Fire Place

The Fire Place

Ode to Love

Ode to Love

Divining Tomorrow

Divining Tomorrow

Gods Country

Gods Country

Algonquin Vision Quest

Algonquin Vision Quest

Lovescape

Lovescape

Spirit Fire

Spirit Fire

Ritchie Sinclair (Painting the Sky at Killarney)

Ritchie Sinclair (Painting the Sky at Killarney)

Artist’s Statement

I have been avidly exploring the arts, primarily painting, all of my life. My artistic effort is both my personal approach to Spirit and ideally a source of inspiration to others. The theme of my art is love.

Ritchie Sinclair (Stardreamer)

Artist’s site:

The Visionary Art and Artistry of Ritchie Sinclair and Brona Wingell

Artist’s Bio

January 2nd 1957, Thunder Bay, Scottish Lineage.
Apprenticed with Norval Morrisseau, 1979-1985, founding member of the Thunderbird School of Shamanistic Art.
Art Exhibitions
• • 1977 – Group Exhibition – “A.S.E. Spring Show” – Scarborough Civic Centre.
• • 1984 – Solo Exhibition – “Celestial Symbolism” – Synchron Associates, Toronto
• • 1987 – Solo Exhibition – “The Rabbit and the Resurrection – Gallery St. Luke, Toronto
• • 1988 – Group Exhibition for the Labour Council of Canada, Toronto City Hall.
• • 1989 >> 2004 – Permanent Showcase and annual exhibitions, Omega Centre, Toronto.
• • 1990 – Solo Exhibition – Africanadian Art – Second Story, Toronto
• • 1992 – Solo Exhibition – “Angelic Alchemy” – The Omega Centre, Toronto
• • 1993 – Solo Exhibition – “In the Spirit of Harmony” – Won Tai Sin Temple, Markham, Ontario.
• • 1994 – Solo multi-media art exhibition, “The Art of Bridging, 1994” – The Omega Centre, Toronto
• • 1995 – Touring Exhibition – “Alpha-Omega, A 21st Century Vision Quest”, Ontario Public/Secondary Schools.
• • 1995 – Solo Exhibition – Spirit Unearthed – The Omega Centre, Toronto
• • 1997 – Solo and Group Exhibitions held at BCE Place, Toronto
• • 2001 – Solo Exhibition – “Stardreamer – Pen & Inks” – Original Papers Gallery, Toronto
• • 2004 – Solo Exhibition – “The Inspirational Spirit” – The Omega Centre, Toronto
• • 2006 – Group Exhibition/auction – C.A.M.H. for Dare and Elder Vern Harper, Toronto
• • 2006 – Group Exhibition – Sole Vishuns – Canadian Institute for the Blind, Toronto
• • 2007 – Resident Artist – McMichael Canadian Collection, Kleinburg.
• • 2008 – Solo Exhibition – “Spirit” – Scollard Street Gallery, Toronto.
• • 2010 – Group Exhibition – Winter Solstice Celebration and Ceremony – The Strada, Toronto
• • 2013 – Group Exhibition – “Artists Exposed” – Georgina Arts Centre, Sutton
• • Feb 2014 – Group Exhibition – “Inspired by Love” – La Boheme, Toronto
• • May 2014 – Two-person Exhibition – “Lovescapes” – La Boheme, Toronto
• • Dec 2014 – Two-person Exhibition – “Spirit ISland” – La Boheme, Toronto
Special Commissions
• • 1987 – Commissioned to create 80 paintings for Originart Canada.
• • 1988 – Commissioned by Tridel Corp. to create “The Birches”, a condominium mural, Scarborough, Ontario.
• • 1989 – Commissioned by Kahu Corp. to create paintings for the corporate sponsors of Toronto’s Skydome.
• • 1989 – Commissioned by Second Story Inc. to create 12 paintings depicting ancient African shamanism.
• • 1997 – Commissioned by the Algonquin Tea Company to create six paintings for a line of Organic Teas.
• • 1998 – Commissioned by Morrissey Inc., to create a mural dedicated to Norval Morrisseau.
• • 2003 – Commissioned by the United Church of Canada to create a recreation centre mural.
• • 2004 – Commissioned by the Canadian Labour Congress to create a national Earth Day Poster.
• • 2011 – Commissioned by Kolapore Springs Fishery to create “Spirit of the Sacred Trout”.
• • 2012 – Commissioned by the Red Bear Healing Home to create “Red Bear Healing Vision”.
Socially Conscious Artistic Initatives
• • 1986 – “Lighthouse, A Beacon of Hope in a time of Despair”, a two-panel anti-apartheid painting toured the Greater Toronto Area with Archbishop Desmond Tutu including Harbourfront, Metro Toronto Convention Centre, St. Paul’s Church, Toronto and St. Matthews Church, Markham, Ontario,
• • 1990 – “Aftershock” a painting depicting the global village response to the Chernobyl disaster was presented in association with the Children of Chernobyl Fund at Convocation Hall, Toronto, to the people of Chernobyl. It later became the cover of a Ukrainian book detailing the disaster.
• • 1994 – “The Meeting Place”, a 28 panel mural was chosen as the centerpiece of the First International Toronto Pow Wow, held at Toronto’s Skydome. This 16ft x 21ft “spirit shield” hung from the Skydome’s retractable roof above thousands of First Nations dancers, drummers, singers and other attendees.
• • 1995 – “Alpha-Omega, A 21st Century Vision Quest” was the centrepiece painting for 1995 Earthday celebrations at Toronto City Hall including being displayed under ultra-violet lights at centre stage during evening performances covered by national media.
• • 1997 – Ritchie’s “Heartfelt Remembrance Crests” were worn by more than 50,000 people attending memorial services for Princess Diana & Mother Teresa in 1997. Assisted by the Canadian government on Sept 1-3 1999 the crests were worn by those attending Swissair Flight 111 memorials in Nova Scotia and those attending the “Canada Loves New York” initiative of December 2001.
• • 1999 >> Updated 2006 – Wrote and published the popular e-book about the Woodland School art movement entitled, “Woodland Gold. A 21st Century Guide to the Woodland Art Movement”.
• • 2008 – Launched a comprehensive website at “Morrisseau.com” that blew the whistle on a country-wide forgery syndicate producing thousands of fake Norval Morrisseau paintings. Ritchie defended his assertions in multiple civil court cases filed to silence him.

| Tagged , , , , | Leave a comment

Featured poet and visual artist by Trafika Europe 8, ”Romanian Holiday”


TE8 - Front Cover

I’m thrilled to announce that I was featured both as a poet and a visual artist by the prestigious Trafika Europe 8, ‘’Romanian Holiday’’, published by Penn University Press, USA. The well-known writer, Andrew Singer, Director and Editor-in-Chief of Trafika Europe, selected my artwork ‘’Text and Time 91’’(belonging to my Archetypal Expressionism monochrome series) for the cover of this issue and some of my poems, translated in Romanian by Adrian Oproiu, have been also published, together with the works of fiction and poetry of other 7 major writers of the actual Romanian literature scene: Doina Ruşti, Claudiu Komartin, Mircea Cărtărescu, T O Bobe, Elise Wilk, Corina Bernic and Ioana Pârvulescu.

https://cld.bz/bookdata/TywfS0r/basic-html/page-1.html

‘’It’s looking like a terrific collection of work’’, asserted Andrew Singer about ‘’Romanian Holiday’’ in one of his letters. He wrote in an interview: “We want to be your meeting point for cultures across the 47 Council of Europe countries, to showcase what is exciting in emerging voices, and explore issues toward a greater sense of belonging and, ultimately, a more shared identity in Europe”.

Trafika Europe is a cutting edge project imagined by Andrew Singer to highlight the new and fresh voices of the European literature and to offer them a generous global audience. The Essential New European Literature is the core idea of this this new platform for great European literature in English, supported by and affiliated with Penn University Press.

Andrew Singer

Andrew Singer

Andrew Singer, Director and Editor-in-Chief of Trafika Europe is a poet and fiction writer, literary editor and translator, essayist and reviewer, pen-and-ink artist and university instructor.

‘’Trafika Europe performs a unique service, helping to keep together, and actually helping to bind together, the diverse and often mutually unknown and unrecognized cultures of Europe through the most basic and effective means possible: the heart and the creative imagination. Literature is the great harmonizer, the road to the discovery of common roots and the prospect of a common destiny. Readers of Trafika Europe will benefit from the rich literary heritage of this great cultural sphere.’’ (Ervin Laszlo, founder and president of the Club of Budapest)

Posted in Literature | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Severin’s Choice: Adrian Samson


7982584_orig

Artist Statement

Living and creating in the land of pure beauty, historic Transylvania, in the middle-east of Europe, where there is an amalgam of various and rich cultures, made me become aware and proud of the tremendous heritage I own, and made me feel responsible, as an artist, towards future generations.

My art is therefore the mirror of my childhood, with pieces of many images: the family I grew up in, the people I met, the castles from the surroundings, and most of all the symbolism of the ancient cultures and medieval Romanian history.

Please enjoy Transilvania Art, the website which promotes my art abroad, a concept that my daughter and I proudly created two years ago, in 2014, while participating in my first New York Artexpo!

Adrian Samson

4093998_orig

“Adrian Samson’s painting art starts from two quintessential elements of the Romanian ancestral civilization: wood and stone. The painter brings out their symbolical value, their inner coded messages, which have been praised in the poetry and the music for centuries, since Romanian language has been spoken in that area of European culture. “ (Academician, prof. Dan Grigorescu)

4300079_orig

At “Eforie” Adrian Samson opened his first private view in Bucharest, displaying works of art that belong mainly to his latest cycle of oil paintings and coloured drawings, entitled “Roots”. The theme in itself sprang naturally, once he had finished the previous cycle, “Fortresses”. Adrian Samson definitely knows when and where to make use of the abstract Expressionism. His art exhibition was an evidence of thoroughness of the artistic approach, which undoubtedly ranks Adrian Samson among the artists whose art deserves lively interest in and further special consideration.”
(M. Ispir, “Arta” no.10, 1989)

5963093_orig

“With a homogenous selection and talking about an artist who researches into the essence of a thematic cycle, in that case “The roots”, Adrian Samson definitely joins that segment of our art, which is beyond any conceptual and stylistic limits of the postimpressionist traditions and mentalities, thus classifying among the co-authors of the pictorial autonomy. “The root” gets the meaning of an archetype regained mainly if it is judged, as a symbol, in comparison to another possible cycle, the one of the fortress in Deva. The genuine idea of root in its widest meanings interferes with the idea of a historical root, full of optical, ethical and ethnic significations.”
(Virgil Mocanu “România literară”)

6247202_orig

“Similar to the medieval miniaturist, who used to scrape off the manuscript page just to add different texts and calligrams and turning the sheet into a very complex web, conventionally called “palimpsest”, Adrian Samson considers the virgin field of the paper as a privileged “locus”, a territory of superposition, confrontation or dislocation, as well as deconstruction and separation of the layers of the emotional memory. There is an overlap of physiognomies, visions, areas of the dark and subconscious, alternating with beams of light, in a tensed attempt, in fact a terrible struggle and a transposition of those elements in a pictorial code, often hard to be visible, an evanescent and equivocal one. Quite often, the painter divides the mirror of the image into two or more centres of interest; a main one, which is the existential kernel of the idea expressed by the artwork and some secondary ones, that aim to complete the main one. With regard to chromatic, the distribution of colour in various directions and bifurcations, erasures and metamorphoses are meant to intensify a substance that is equally tectonic and fragile, appropriate to that extremely exquisite issue, a real challenge for any artist. If we interpreted Adrian Samson’s creations, “The Memories” and “The Houses”, according to a grid purposely oriented to emphasize the symbols, we would undoubtedly decipher sacred signs, but also some relating to the depth of the human existence, such as the individual kept prisoner in the implacable mechanisms of the history or the myths of construction, of creation as a primordial archetype.“
(George Vida, Art Reviewer, Deputy Director of “G. Oprescu” Institute of Art History and Theory of the Romanian Academy)

6397475_orig

7602405_orig

7901765_orig8763045_orig

BIO

Born on the 12th of August 1955, in Deva city, Hunedoara county, Romania, Adrian Samson is a visual art teacher at “Sigismund Toduta” Art High School.

He graduated “Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi (1978) as well as Arts and Design University, Cluj Napoca.

He has been a honorary member of the painting department of the Romanian Fine Arts Union since 1986.

NATIONAL & ABROAD EXHIBITIONS

– International Artexpo – New York – 2015, 2014.

– Gallery “Forma”-Deva-2014.

– International Visual Arts Expo, Art Gallery Forma, Deva, Hunedoara county – 2012.

– National Artexpo, Bucharest – 2011.

– National Artexpo “Sofianu Center”, Rm.Vâlcea, Vâlcea county – 2011.

-“Agora”Gallery-Resita-2010.

-Hunedoara Municipality Gallery-2009.

-“Helios” Gallery-Timisoara-2009.

-“Axa Art” Gallery-Timisoara-2008.

-“Cupola” Gallery – Iasi-2008.

– National Artexpo, Romanian Parliament, Bucharest – 2006

-International Art Biennial, Arad, Arad county – 2005, 2003.

– Moldavian Artexpo, Chisinau – Bacau – 2003.

– Painting and Sculpture Romanian Biennial “Sala Dalles”, Bucharest – 1988, 1986, 1984, 1982, 1980.

– “Forma” Art Galleries – Deva-1988,2000,2006.

-“Eforie” Gallery – Bucharest-1989.

– “Arta” Gallery – Bacău-1984.

-Fine Arts Galleries-Deva-1980,1982,1984.

-National Drawing and Engraving Artexpo “Sala Dalles”, Bucharest – 1982.

-“Cronica” Galery –Iasi-1978.

OTHER ARTISTIC EVENTS

1978,1984- The exhibition of Fine Arts Union Deva,”The House of Arts”,Bucharest;
1980-The “Voronetiana” exhibition;1984- The creation camp -Anina,Caras Severin; 1987-The Creation camp -Lazarea,Harghita;1988-The Biennal exhibition of drawings – Arad; 1988-The creation camp-Magura,Bacau; 1989- The exhibition “Homage to the farmers”,Bacau,Onesti,Botosani;1989-The creation camp – Lugoj, Timisoara;1977-The National Art Show-room,Resita;1998-The Creation camp – Geoagiu; 1998,1999-Intrernational exhibition,Resita-The exhibition “Romanian painters from Hunedoara”- Quimper, France; 2003,2005-The International Drawing-room “Delta”Gallery,Arad;2003-“The Moldova’s Drawing-room,Arad, the “Delta”Gallery; 2005,2008- Art Museum,Arad; 2009-“Axa art” Gallery-Timisoara;2010-Romanian Parliament-Bucharest;2012-Râmnicu Vâlcea.

OTHER EXHIBITIONS ABROAD

1981-Hyvinkaa(Finland);1990-The Institute of the Study of Art Language – Bruxelles,Belgium;1990-The French Community Cultural Center; 1990 – Grenoble,France – Paintings for the Town Hall patrimony;1990-The Romanian Embassy-Paris,France;1944,1998-Arras,France; 2010-2011 – Mini Print International – Barcelona; 2019 – European Parliament – Bruxelles

Nominated for the Romanian U.A.P.awards for painting-2010.
Honorary citizen of Deva-2011.

Artworks in private & state collections

• private collections in Romania, France, Holland, Germany, Austria, Belgium, UK, Sweden, Australia, Denmark, Italy & U.S.A.

• museal collections in Romania

Posted in Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment