Marin Mincu despre poezia lui Constantin Severin


Nu auzisem decât destul de vag de Constantin Severin până când, în 1997, la o întâlnire cu diaspora de la Neptun, Dumitru Radu Popa i-a prezentat Zid şi neutrino, poemul care, tradus în engleză de Liviu Martinescu, a avut o receptare critică excepţională în America. Fragmente din acest poem, ce va fi publicat în întregime abia în 1994, sunt cuprinse în volumul de debut, Duminica realului (1984). După Marius Robescu (Spiritul înseat de real, 1978) şi Marin Mincu (Pradă realului, 1980), sintagma buclucaşă a textualiştilor intervenea din nou decis într-un program poetic, chiar dacă în haine de ‘’duminică’’.
La o primă impresie empirică pare să aibă dreptate Al. Cistelecan când afirmă că, în cartea de debut, ‘’poetul nu atinge niciodată cărbunii încinşi ai realului cu mâna goală’’(1985); cu o necesară nuanţare, însă esenţială! Textualiştii nu acced niciodată la real ‘’cu mâna goală’’-oricâte peroraţii critice s-ar face pe această temă-chiar de către ei înşişi- ci prin medierea semnelor textuale (chiar a fonemelor şi grafemelor autonome!) care sfârtecă, fărâmiţează, pulverizează, sting acei ‘’cărbuni încinşi’’ până-i transformă stereotip în cenuşa rece a literei. Această operaţie este înţeleasă de poet ca un act de copiere şi ‘’subţiere’’ a ‘’dinţilor’’ ‘’textului plutitor’’ prin care se presează în ‘’pagina goală’’ ‘’transparentele cadavre’’, adică se încearcă abolirea existenţei prin îndesarea ‘’chimică’’ a acesteia în ‘’frunzişul neted al hârtiei’’.
Poetul Constantin Severin era, în Duminica realului, un textualist autentic şi este suficient să cităm prima secvenţă din Zid şi neutrino (‘’soarele învie într-o veghe chimică/ pe scheletul de sare al mării/ casele au o falsă autonomie/ zahăr cubic în cutiile/ negre ale ţipătului/ obiectele te izolează în detaliu/ dar până la urmă descoperi ceaţa/ inteligentă a trupelor de uscat/ influenţa efectului Bacovia/ asupra tubului catodic/ viteza performanţa şi dinamismul/ zăpada cu buze amoniacale a industriei/ cremă de ras gândurile/ pe autostradă roţile/ cu nări tragice’’) pentru a constata că acesta proiecta realul într-o perspectivă apocaliptică, mult mai gravă în angajarea ‘’încinsă ‘’ decât ‘’chiuveta’’ ludică a lui Mircea Cărtărescu. Se foloseşte cu reală dexteritate poietică metoda dicteului textualist (deşi în aparenţă unicul deţinător al acesteia se consideră doar Gheorghe Iova) pentru a se viziona şi proba şansele lumii contemporane de a ieşi din apocalipsă. Când ‘’viaţa e chirurgie’’ intertextuală iar ‘’ferăstrăul stelei’’ dislocă paranoic ‘’sălbatica mea fericire’’, poetul se simte implicat direct în acest marasm existenţial, se autoculpabilizează (‘’mi-a căzut lumea peste degete/ ghilotină imperială’’) şi simte ‘’gheara de cuarţ a golului’’ ce-i anihilează orice gest; în autoapărare nu-i rămâne decât să divulge cutremurat starea sa de teroare planetară în faţa angoasei apocaliptice. El se lasă în voia fluxului continuu al textului-spovedanie, forţat la autoexprimare de apăsarea unei tensiuni interioare extreme; este o forţare a limitelor dintre real şi text ca o angajare responsabilă în discursul revoltat.
Întregul poem Zid şi neutrino este un strigăt expresionist liminar, anunţând apocalipsa ce ne-a cuprins pe toţi (ea se află simultan în noi şi în afara noastră) fără ca noi s-o luăm în seamă. Această receptare a tensiunii apocaliptice comunicate în discursul sugrumat a condus, iată, la succesul internaţional al poeziei lui.

(Marin MINCU-‘’Poezia română actuală’’, vol. I, pag. 479-480, editura Pontica, 1999, Constanţa)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Marin_Mincu
http://www.poezie.ro/index.php/poetry/1787103/index.html
http://english.agonia.net/index.php/poetry/1791678/index.html

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s