Monthly Archives: November 2010

interviu revista glare


Interviu acordat prestigioasei reviste GLARE din Iasi, realizat de Alina Sava http://www.glaremagazine.ro/site/22010/arte_severin.php

Posted in Art | Leave a comment

promoted in romania by tvr art association


My art will be promoted in Romania by the prestigious TVR ART Association, funded by art lovers and collectors from the national television, http://www.tvrart.ger.ro/

Posted in Art | Tagged , | Leave a comment

constantin severin şi expresionismul arhetipal


’’Simboluri, linii, suprafeţe, spaţii. Întreaga umanitate e făcută din simboluri misterioase. Şi Constantin Severin le foloseşte pentru a scrie un nou limbaj al artei. Un limbaj realizat din concepte, sentimente, culori şi emoţii. Constantin călătoreşte în trecut, în vremurile şi … Continue reading

Posted in Art | Tagged , | 1 Comment