constantin severin şi expresionismul arhetipal


’’Simboluri, linii, suprafeţe, spaţii. Întreaga umanitate e făcută din simboluri misterioase. Şi Constantin Severin le foloseşte pentru a scrie un nou limbaj al artei. Un limbaj realizat din concepte, sentimente, culori şi emoţii. Constantin călătoreşte în trecut, în vremurile şi dimensiunile îndepărtate, pentru a se reîntoarce în prezentul nostru şi a ne spune depre posibile viitoruri. Despre următoarele tendinţe ale expresiei, pentru a descrie prezentul şi a proiecta viitorul cu simboluri ale trecutului. Propriile sale simboluri.’’ (Luca CURCI)

’’Elemente de expresionism şi de realism clasic sunt combinate în operele lui Constantin Severin. Compoziţiilor sale geometrice cu o gamă cromatică bogată li se adaugă scene de gen perfect recognoscibile, citate din maeştrii picturii realiste- Jan Vermeer, Diego Velazquez şi alţii. Pe de o parte artistul propune prin operele sale ideea de evoluţie a artei. Pe de altă parte el demonstrează că Realismul nu este decât una din numeroasele căi de acceptare şi de descriere a lumii.’’ (Olga BORTE)

’’În expresia sa literară şi vizuală, dar mai ales în teoriile sale inspirate despre condiţia prezentului, Constantin Severin este un novator. Conceptul său de ’’post-literatură’’ îl arată ca pe unul dintre cei mai originali gânditori contemporani din domeniul creaţiei artistice şi a transformării de sine care se produce la ora actuală. Oricine ar avea ceva important de pierdut dacă nu ar cunoaşte ceea ce Severin (situat dintre toate locurile posibile la Suceava, în România) pune la cale. Nu trebuie decât să-i citiţi articolul publicat de Saatchi Gallery, apoi să cautaţi pe net picturile sale simbolice şi reductive, care sunt în curs de a inventa un nou vocabular post-modern prin coabitarea dintre tradiţia modernă şi cea arhaică. În timp ce Europa de Vest decade, din punct de vedere estetic, moral, politic, ceva important se întâmplă în Europa de Est, iar Severin face parte din acest proces.’’ (Madison MORRISON)

’’Într-un spaţiu construit cu precizia unui geometru, împărţit uneori în registre verticale şi orizontale, alteori luând forma mozaicului, a tablei de şah sau a unor construcţii ludice, pictorul introduce motive şi semne cu valoare simbolică. (…) Foarte des artistul înnobilează ansamblurile geometrice cu imagini ale unor capodopere din istoria artei: ’’Tânără cu hermină’’, de Leonardo da Vinci, ’Giovanni Arnolfini şi Geovanna Cenami’’ de Jan va Eyck, ’’Atelierul’’ de Jan Vermeer, ’’Papa Inocent al X-lea’’ de Velazquez etc. Unele simboluri trimit la Brâncuşi sau la Ion Ţuculescu. Roşul intens şi ternar, galbenul, verdele, oranjul, ocrul, rozul, negul, culori distribuite în starea lor pură, alături de multitudinea semnelor grafice, creează armonii care încântă ochiul, îndeamnă la reflecţie şi la pătrunderea pe îndelete a conotaţiilor cu care pictorul şi-a investit lucrările. Constantin Severin, prin ceea ce aşterne pe pânză, nu este comod. Pictura sa dispune la un dialog care solicită în aceeaşi măsură afectul şi zonele eterate ale spiritului’’. (Corneliu STOICA)

’’Ample, cu o tentă vag ezoterică, compoziţiile artistului se subordonează exigenţelor artelor decorative. Insertate structurii acestora, misterioasele vase de Cucuteni, idolii striaţi din neolitic, semnele arhaic-criptice ale unui posibil alfabet arhaic devin tot atâtea semne emblematice ale unor străvechi culturi, premergătoare apariţiei strămoşilor românilor; între ele, distincte, două embleme definitorii-vasul sacru al Cucutenilor şi Gânditorul de la Hamangia. Punând în valoare aceste rune de străvechi tezaure spirituale artistul valorifică arhaicul preistoric într-o compoziţie în care arhetipurilor acestora li se conferă trăsături monumentale. O rozetă ingenios formată din statuete precucuteniene, dispuse radial, recrează o apoteoză de mari vitralii. Arta lui Constantin Severin reclamă spaţii vaste ce se cer monumental decorate, în cadrul unor vaste panouri de instituţii sau vitralii de mari catedrale.’’ (Gheorghe MACARIE)

’’Constantin Severin, care are un simţ al armoniei cromatice, ajunge până la lucrări monocrome în care reliefurile descriu imagini cu delicateţe, cu simţ, cu poezie chiar.(…) Este un fel destul original de a găsi spectacolul picturii, o pictură tare, de forţă şi sper ca viitorul să-i aducă aprecierile binemeritate.’’ (Ilie BOCA)

’’Pictorul Severin citează astfel de semne străvechi şi le aşază în contexte grafico-cromatice noi. El sudează cu flacără deschisă materiale diferite şi ceea ce rezultă lasă impresia de trăinicie. Nu ştiu dacă şi de îndelungă durabilitate. Oricum, inventiv cum este, poate duce mai departe această idee deoarece trebuie să comunicăm prin repetate recuperări cu trecutul fie şi spre a nu mai putea înţelege chiar nimic despre ziua de azi…De reflectat.’’ (Valentin CIUCĂ)

’’Constantin Severin este teoreticianul şi practicianul expresionismului arhetipal. Pictura lui restituie ecourile primitive, ingenue şi vitaliste din tradiţiile culturale arhaice (cultura Cucuteni, arta scandinavă), cu un excepţional simţ al exotismului şi al decorativismului livresc. Prin această orientare, prin lirism şi tensiunea intelectuală, el se înscrie în linia unor artişti români precum Brâncuşi, Apostu, Ţuculescu, Cotos sau Maitec. Figurile arhetipale asociate în tablouri par aleatorii şi inexplicabile ca însăşi viaţa; acestea apar pe pânză ca nişte decupaje de imagini policrome sau zvâcniri în relief ale culorii monocrome; structurarea tablourilor prin repetiţie şi variaţie a imaginilor şi a culorilor tari, ca şi tehnica culorii monocromelor trimit cu gândul mai curând la o perspectivă artistică muzicală decât literară.’’ (Conf. univ. dr. Sabina FÎNARU)

EXPRESIONISMUL ARHETIPAL
de Constantin Severin
Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme majore ale artei contemporane, figurativul şi abstractul. El reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. Este o încercare fascinantă de a redescoperi acel Tahiti al memoriei noastre colective prin intermediul formelor şi figurilor exotice ale vieţii noastre interioare. Este o artă suspendată între real şi imaginar şi necesită în egală măsură rigoare şi mister, matematică şi lirism, simplitate şi paradox.
Conceptul meu de lucru ca artist vizual, expresionismul arhetipal, deşi pare a fi unul nou descrie de fapt o realitate artistică imemorială. Expresionismul arhetipal este într-adevăr un nou concept, dar cu ecouri de substanţă într-o străveche tradiţie de a concepe arta, specifică şi culturilor din trecutul îndepărtat. Culorile tari, deformările şi o sensibilitate specială de a-ţi imagina lumea nu sunt exclusiv prerogativele expresioniştilor moderni.
Arhetipul este un simbol universal, la fel de netraductibil ca muzica. Câmpurile arhetipale sunt reale, un mister al universului. Cosmosul arhetipal este atemporal; el conţine doar un germene virtual al timpului.
Cei mai valoroşi artişti români ai tuturor timpurilor, Constantin Brâncuşi, George Apostu, Ion Ţuculescu, Paul Neagu şi Ovidiu Maitec aparţin expresionismului arhetipal, în opinia mea. Prin lansarea acestui concept în arta contemporană am dorit să transmit comunităţii artistice că noi avem încă din cele mai vechi timpuri A TREIA PARADIGMĂ, arta arhetipală, deoarece majoritatea experţilor de artă actuali consideră că avem doar două paradigme majore, figurativul şi abstractul. Arhetipurile au o putere secretă, deoarece au fost folosite în decursul a mii de ani de mari grupuri de populaţii iar acum fac partea din viaţa noastră interioară ascunsă. De aceea ele au un impact emoţional special asupra fiecărei fiinţe umane.
Orice operă majoră începe cu un arhetip şi sfârşeşte în muzică, cea mai inefabilă manifestare a timpului.

Advertisement

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Art and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to constantin severin şi expresionismul arhetipal

 1. bet365 says:

  Good day I was luck to find your website in google
  your subject is fine
  I obtain much in your website really thank your very much
  btw the theme of you blog is really fine
  where can find it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s