severin’s choice: doina ruşti


Doina RUŞTI et l’hyperréalisme magique

C’est Maria Tacu, une excellente écrivaine, malheureusement disparue prématurément, qui m’a parlé pour la première fois de la prosatrice Doina Ruşti.

A l’époque je travaillais à mon premier roman, La bien-aimée d’Esto. Après avoir rendu le manuscrit à la Maison d’édition Curtea Veche de Bucarest, je me suis mis à lire Zogru. Il m’a suffit de parcourir seulement quelques pages pour me rendre compte, avec toute ma convinction, que je tenais entre mes mains un roman de niveau international. Une écriture fluide et captivante, expressive et enigmatique, qui mariait d’une manière ingenieuse l’hyperréalisme au fantastique, une sorte d’hyperréalisme magique, écriture apparentée à la grande littérature latino-américaine, pensais-je en savourant un vrai moment d’intensité avec cette lecture inoubliable.

Je ne connaissais pas l’auteure, mais je n’ai pas réussi à m’empêcher de lui transmettre par courrier électronique un message pour lui laisser mes impressions sur ce livre unique. Je me souviens combien j’ai regretté de ne pas avoir lu son roman Zogru avant de rendre mon manuscrit à l’éditeur, car le syntagme récurrent « l’âme du tango » aurait pu être présent dans mon livre d’une manière bien plus large et plus profonde, ayant comme modèle ce mystérieux être collectif imaginé par l’auteure, Zogru, «le pouls inconnu de l’histoire», celui qui donne le titre d’un chef-d’œuvre de la littérature roumaine et bien plus que cela.

J’ai lu ensuite avec le même plaisir Le fantôme du moulin, roman complexe, avec une structure polyphonique, et je me suis réjoui de voir que Doina Rusti est devenue petit à petit un nom d’envergure en Roumanie et en Europe, recevant des prix et étant traduite en plusieurs langues. Chaque fois qu’on me demande, qu’il s’agisse de quelqu’un du pays ou de l’étranger, quels sont les auteurs roumains que je préfère, je commence toujours ma liste avec Doina Rusti. Je ne crois pas encore qu’on peut s’appeler amis, on ne s’est jamais rencontré en tête-à-tête ; je n’ai pas encore le courage de penser que l’amitié virtuelle peut avoir parfois, peut-être dans les plus secrets moments de solitude, la même saveur que la vraie amitié, mais le fait que, malgré tout, nous communiquons de temps en temps, que nous nous envoyons des signes, et surtout le fait que nous exprimons de l’intérêt l’un envers l’autre, cela veut dire que je me sens en quelque sorte un peu plus proche de Doina, surtout mentalement et spirituellement.

Dans ma longue vie, j’ai connu personnellement de nombreux écrivains roumains et étrangers, certains d’entre eux peut-être aussi importants que Doina Rusti, quelques-uns devenus même les personnages de mon roman, La bien-aimée d’Esto ; mais quand notre amie, l’écrivaine Rodica Draghincescu, m’a demandé de faire un choix par rapport aux écrivains et artistes que je proposerais pour Levure littéraire, le premier nom auquel j’ai pensé sans aucune hésitation fut celui de Doina Rusti. C’est le pari auquel je crois, car son nom est et restera pour moi le plus grand nom de la littérature roumaine d’aujourd’hui, même si les histoires littéraires récemment parues ont d’autres préférences. Je suis convaincu que, une fois découverte par un grand agent littéraire de l’Ouest, elle pourra recevoir à l’avenir des prix internationaux parmi les plus importants.

mars 2011

Traduction en français : Ioana MANOLI

Doina Ruşti şi hiperrealismul magic

Talentata scriitoare Maria Tacu, plecată pe neaşteptate dintre noi, mi-a vorbit pentru prima oară despre prozatoarea Doina Ruşti. Lucram atunci la primul meu roman‚’’Iubita lui Esto’’, iar după ce am predat manuscrisul editurii Curtea Veche din Bucureşti, m-am apucat să citesc ’’Zogru’’. Nu a trebuit să parcurg prea multe pagini ca să simt, cu toată convingerea, că aveam în mâini un roman de nivel internaţional. O scriitură fluidă şi captivantă, expresivă şi enigmatică, care combina ingenios hiperrealismul cu fantasticul, un fel de hiperrealism magic, o scriitură înrudită cu marea proză latino-americană, cum gândeam, în timp ce savuram cu toată intensitatea acea lectură de neuitat.

Nu o cunoşteam pe autoare, Doina Ruşti, dar nu m-am putut stăpâni să nu-i transmit prin poşta electronică un mesaj cu impresiile mele despre acea carte unică. Îmi amintesc că am regretat mult că nu am citit romanul ’’Zogru’’înainte de a preda manuscrisul meu editurii, fiindcă sintagma recurentă ’’sufletul tangoului’’ar fi fost poate mai amplu şi mai profund prezentă în carte, având ca model acea fiinţă colectivă misterioasă imaginată de autoare, Zogru, ’’pulsul neştiut al istoriei’’, care dă titlul unei capodopere a literaturii române şi nu numai.

Am citit apoi cu aceeaşi plăcere romanul ’’Fantoma din moară’’, complex, cu o structură polifonică, şi m-am bucurat că Doina Ruşti a devenit treptat un nume de anvergură în România şi Europa, fiind premiată şi tradusă în mai multe limbi. De câte ori mă întreabă cineva din ţară sau din străinătate ce autori români îmi plac, eu încep întotdeauna lista cu Doina Ruşti. Încă nu cred că ne putem numi prieteni, nu ne-am întâlnit niciodată tête-à-tête, încă nu am curajul să concep că prietenia virtuală poate avea uneori, poate în clipele de taină şi singurătate, aceeaşi savoare precum cea adevărată, dar faptul că din când în când comunicăm totuşi, ne dăm semne, şi mai ales faptul că ne exprimăm interesul unul faţă de altul, mă face să mă simt oarecum apropiat, mai ales mental şi spiritual, de Doina.

Am cunoscut personal mulţi scriitori români şi străini, în lunga mea viaţă de până acum, unii poate la fel de importanţi ca Doina Ruşti, câţiva dintre ei devenind personaje în romanul ’’Iubita lui Esto’’, dar atunci când prietena noastră, Rodica Draghincescu, m-a rugat să fac o alegere, primul nume la care m-am gândit a fost fără nicio ezitare Doina Ruşti. E pariul în care cred, pentru mine ea este şi va rămâne cel mai important nume al literaturii române actuale, chiar dacă istoriile literare apărute recent au alte preferinţe. Sunt convins că dacă va fi descoperită de un foarte bun agent literar din Occident, ar putea primi în viitor cele mai importante premii literare internaţionale.

martie 2011

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Literature and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to severin’s choice: doina ruşti

  1. Amber says:

    Hey, you stated in a much more direct way what I was trying to communicate, thanks, I will recommend your site to my friends.

    My blog:
    credit simulation http://www.rachatdecredit.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s