Paula Romanescu despre expoziţia ”Ierarhia Luminii”


Text şi Timp 94, ulei pe pânză, 70x100 cm, 2013

Text şi Timp 94, ulei pe pânză, 70×100 cm, 2013

Arte frumoase

Timp şi text în ierarhia luminii

Elite Art Gallery din Capitală aduce toamnei care a început cu zăpezi de septembrie şi soare blond apoi, o scară a luminii-pictură monocromă realizată de pictorul-scriitor Constantin Severin, membru al Asociaţiei „European Artists“ din Germania, respectiv, fondator al grupului 3rd Paradigm International Artists.
A avut nenumărate expoziţii în mari centre culturale europene şi este cotat printre pictorii unicat în timpul nostru, care parcă nu vrea să mai ştie de excepţii într-o ierarhie a valorilor care plasează România pe treapta cea mai vizibilă din ierarhia luminii.
Cele 18 tablouri în ulei din actuala expoziţie stabilesc prin splendida lor afundare în oglinzi galben-roşii, o „Ierarhie a luminii“ în care se întrepătrund mituri şi legende ale acestui pământ (al nostru) căruia i-a fost şi-i va fi de-a pururi dor de ceruri.

Text şi Timp 95, ulei pe pânză, 70x90 cm, 2013.

Text şi Timp 95, ulei pe pânză, 70×90 cm, 2013.

Bucurându-se de o mare şi justificată recunoaştere internaţională, pictura lui Constantin Severin pare o stranie tălmăcire a timpului niciodată încremenit în curgerea lui prin albia-text fără cuvinte dintr-o poveste scrisă cu ape de soare. Este o onorantă carte de vizită prin care arta românească se recomandă în lume, o pictură cu totul aparte pe lângă care nu poţi trece grăbit şi, mai cu seamă, indiferent. Întâlneşti aici casa soarelui (porţile maramureşene îi stau de strajă de veacuri), simbolurile creştine încrustate în lemnul pristolnicelor, simbolurile vieţii de fiecare zi care n-ar fi ce este fără truda mâinilor bătătorite care ştiu şi caldul mângâierii, şi taina lemnului preschimbat în furcă de tors, lingură, vârtelniţă, război (de ţesut, desigur, nu de acel secerător de vieţi).
Între lucrările grupate sub însemnul ”Text şi timp”, reţine atenţia un Ianus bifrons, figură familiară celor care nu se simt într-un muzeu ca în exil într-un timp fără texte de înţeles, cu un ghid, numele său Leonardo Da Vinci. Ceea ce frapează la acest Ianus este chipul (acelaşi!) prins în lumini diferite.
Să fie un memento gen „oameni, atenţie, pericol!“ când parcă noi înşine, privindu-ne-n oglindă, vedem cum chipul nostru ştiut înfloreşte, ori se stinge, ori arde-n rug de patimi sub dura lex ce-nscrie triumfală celesta ierarhie a luminii!
Este un foarte bun prilej să ne privim sufletul în oglinzile de puritate ale acestor tablouri monocrome ca nişte ape de lumini curgătoare, adânci, în care, de vom privi cu sufletul, nu se poate să nu ne recunoaştem.
Nu, să nu ne temem de Ianus! Să alegem dintre chipurile sale pe acela care corespunde cel mai bine luminii din noi.
Cam asta mi se pare a fi şi demersul artistului-pictor-scriitor: să ne pierdem într-o culoare până la a deveni lavă şi mai apoi să aflăm în această alcătuire de Ianus un singur chip.

Paula ROMANESCU
(Viaţa Medicală, nr. 47, noiembrie 2013)

http://www.viata-medicala.ro/*articleID_7809-dArt.html

Paula Romanescu este o cunoscută scriitoare, traducătoare şi critic de artă, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Academiei Europene de Ştiinţe, Litere şi Arte, distinsă cu numeroase premii importante pentru poezie şi traduceri, dar şi cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, de către Preşedinţia României.

Click to access cv-paula-romanescu-2011-1.pdf

Paula Romanescu

Paula Romanescu

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Paula Romanescu despre expoziţia ”Ierarhia Luminii”

  1. Pingback: Incursiune în lumea artei a pictorului, poetului, scriitorului Constantin Severin | Motive pentru condei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s