George Löwendal la Berlin


În perioada 5 – 22 septembrie 2017, ICR Berlin a fost gazda unei expoziții-eveniment, realizată de Fundația Löwendal în colaborare cu Institutul Cultural Român din Berlin, curatori fiind Ruxandra Demetrescu și Cristina Cojocaru. Vernisajul expoziției a avut loc marți, 5 septembrie 2017, ora 19.00.

Prezentarea de pe saitul ICR Berlin:

‘’O expoziție dedicată operei lui George Löwendal cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea artistului constituie un moment de reevaluare a unei creativități ce poate fi descifrată sub semnul unei paradoxale și fericite excepții. Născut la Sankt-Petersburg într-o familie nobilă, cu vechi rădăcini princiare daneze, ajunge în România după primul râzboi mondial printr-un accident al sorții: va poposi mai întâi la București (1921-1925) și se va stabili apoi, pentru mai bine de un deceniu, la Cernăuți, unde va lucra ca pictor scenograf și director tehnic al nou înființatului Teatru Național. Cosmopolitul oraș bucovinean, spațiu legendar central-european consacrat de poeți precum Paul Celan, a fost fără îndoială benefic pentru creativitatea lui Löwendal, care a intrat în avangarda mișcării teatrale și artistice, fapt documentat mai ales de schițele scenografice sau de costum, dar și în studiile expresioniste ale portretelor sale. Modernitatea înnoitoare, cultivată de Löwendal în lumea prin excelență citadină a Cernăuților din anii interbelici, se va îmbina neașteptat cu o vână tradițională, regăsită odată cu descoperirea unui teritoriu genuin: Bucovina, cu peisajele, mănăstirile și, mai ales, cu țăranii săi. Așa cum avea să afirme într-un interviu publicat în Facla, în iulie 1935, „un Gauguin a trebuit să părăsească Parisul pentru Tahiti, ca să găsească noutăți demne de a rămâne mărturie veacurilor; pe mine o soartă mai fericită m-a aruncat într-o Americă nedescoperită încă de pictorii români: Bucovina. (…) Aici au mai rămas așezări de răzeși în care portul de pe vremea lui Ștefan cel Mare se poate găsi nealterat”.
Prezenta expoziție, organizată în spațiile Institutului Cultural Român din Berlin, dorește să evidențieze forța creatoare cu care Löwendal a abordat în opera sa o multitudine de genuri și stiluri, de la proiecte scenografice avangardiste, la portrete cu vână expresionistă, de la peisajele influențate de lecția impresionismului și post-impresionismului la pictura religioasă neobizantină.
Iată de ce selecția propusă (în jur de 60 de lucrări aparținând Fundației Löwendal), va ilustra diversitatea activității sale artistice, prezentând: pictura, ce a fructificat în portretele țăranilor și peisajele cu mânăstirile din Bucovina o tradiție exemplară documentată în tablourile sale de pictorul-baron, ajuns „din voia soartei“ pe meleagurile noastre. Căci, așa cum scria în 1935 Alexandru Tzigara-Samurcaș, „pentru a fi făcut această minune, George Löwendal a preamărit țara unde și-a oprit pribegia și noi îi rămânem adânc recunoscători“; grafica de șevalet, ilustrată îndeosebi de portretele de o diversitate tipologică remarcabilă (actori, scriitori, dar și țărani, târgoveți, etc.); schițe scenografice și de costum realizate în perioada Cernăuți; afișe ce ilustrează interesul artistului pentru grafica publicitară.
Alături de lucrările de pictură și grafică, expoziția va cuprinde și un semnificativ aparat documentar – texte și fotografii ilustrând biografia artistică a lui Löwendal.
Kunst des Theaters, Theater der Kunst (Arta ca teatru, teatrul ca artă) / GEORGE LÖWENDAL (1897-1964) – Malerei, Graphik, Bühnenbilder (pictură, grafică și proiecte scenografice) / 5 – 22 septembrie 2017
ICR Berlin: Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin. Program galerie: luni-vineri, 14.00 – 18.00.’’

Expoziţia intitulată ’’Arta ca teatru, teatrul ca artă’’ a fost un succes, reliefat şi de articolul publicat de către cunoscutul critic de artă Ingeborg Ruthe în celebrul ziar ,,Berliner Zeitung”:

Expresiv până în vârful barbiei. Tablourile lui George Löwendal la Centrul Cultural Român.

Diabolicul vizitiu agită biciul, rânjind, îți pare că-l auzi pocnind, în vreme ce căluțul
temător-supus merge la trap, nările umflate și gura căscată exprimând efortul panicat.
O scenă teatrală – într-adevăr, desenul în culori a fost elaborat în perioada 1918/1921
drept crochiu pentru un decor de teatru de către pictorul, desenatorul și artistul
dramatic George Löwendal, născut în anul 1897 ca fiu al unei familii nobile din
Danemarca, la St. Petersburg, mort în 1964 la București.Atunci, pe la 1920, tânărul Löwendal, ajuns artist în Bucovina, trecea mai degrabă drept ,,rusul pripășit pe aici”. Astăzi se numără printre cei mai
complecși artiști ai României din modernitatea ante- și postbelică.

În schimb în Germania opera sa reprezintă o descoperire. 60 de picturi, desene,
grafică pot fi văzute la galeria Centrului Cultural Român. Și elementul deosebit:
Löwendal a fost un excelent portretist, un expresionist înzestrat, cu simțul observației,
la fel ca celebrii artiști germani, de pildă George Grosz, Otto Dix, precum pictorul de
scene psihedelice Ludwig Meidner.

Ce cap – cu ce bărbie! Graficianul l-a caracterizat pe muzicianul din Cernăuți în anul
1931 drept scripcar al diavolului. A pictat țăranii aspri din regiune, femeile – și
miturile. Cu toții s-au lăsat seduși de Löwendal, a fost venerat și admirat. Iar de faptul
că el și opera sa, tablourile sale expresioniste în permanență și ușor suprarealiste din
vremurile avangardelor europene, precum și decorurile sale de teatru și figurinele nu
au intrat în uitare, se ocupă Fundația Löwendal. Ea a făcut posibilă și această
descoperire pentru publicul berlinez.”

Preşedinte al Fundaţiei Löwendal din Bucureşti este doamna Ariadna Avram, nepoata marelui artist, cea care a înfiinţat şi muzeul de artă cu acelaşi nume ilustru, iar mâna sa dreaptă este curatorul George Radu.

În urmă cu 15 ani am dedicat şi eu o cronică de artă Pictorului Bucovinei, George Löwendal, un clasic al artei româneşti şi europene:

http://www.lowendal.ro/2009/08/12/george-baron-lowendal-un-leonardo-al-bucovinei/

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s