Invitat la Festivalul Internațional de Poezie „Orfeu” din Plovdiv, Bulgaria


Mă simt onorat și bucuros să mă număr printre cei 10 poeți participanți între 10-13 mai 2023 la cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Orfeu” din Plovdiv, Bulgaria, la invitația organizatorului festivalului, cunoscutul poet Anton Baev.

Acest prestigios festival de poezie a fost înființat în anul 2018 într-unul din cele mai vechi orașe locuite din Europa (cu un teatru, un stadion, un amfiteatru și o bazilică din epoca romană!) pentru a celebra faptul că în anul următor, 2019, orașul Plovdiv a fost desemnat capitala culturală europeană împreună cu orașul Matera din Italia.

Poeții invitați la ediția din anul 2023:

Robert Meskhi – Georgia

Yulia Berezhko-Kaminska – Ucraina

Ataol Behramoglu – Turcia

Husein Mevsim – Turcia

Dimana Ivanova – Bulgaria

Tomas Stary – Republica Cehă

Yordan Velchev – Bulgaria

Martina Strakova – Slovacia

Flavia Teoc – România / Danemarca

Constantin Severin – România

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Plovdiv, direcția pentru cultură și arheologie și face parte din calendarul cultural al municipalității din anul acest an, incluzând lecturi și o competiție de poezie, un seminar cultural și  educațional, un forum al scriitorilor și excursii la cele mai importante obiective turistice. Organizatorii vor publica o antologie cu poemele invitaților în limbile bulgară și engleză.

Iată cele patru poeme cu care voi participa la acest inedit festival internațional de poezie, în limbile română, bulgară și engleză: 

 

 

PRIVIREA LUI ORFEU

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din afara lucrurilor
privirea-muzică din inima golului care mișcă stelele și alți aștri
o privire plină de iubire care îți amplifică viața în Paradis și moartea în Infern
privirea care o pierde pe Eurydice pentru a câștiga Cântecul

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din interiorul lucrurilor
privirea-nimfă din inima materiei care hrănește rădăcinile și frunzele
o privire încărcată de toate poveștile noastre luminoase și întunecate
privirea care se sfărâmă în poemul acesta în mii de fluturi înrourați

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din privirea mea
privirea-țesătură în filigran a ființelor și lucrurilor pe care le iubesc
o privire scrijelită de toate bucuriile păcatele și trădările omului
privirea în care Realul și Imaginarul vor fi în veci ființe gemene

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din privirea lui Dumnezeu
privirea-icoană care vindecă rănile sufletului și exaltă Muzica și Textul
o privire ciugulită în afara lumii de îngeri heruvimi și serafimi
privirea din care începe povestea de taină a tuturor lucrurilor

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din inima Cuvântului
privirea-litere de foc din vulcanii nestinși ai condiției umane
o privire de cărți cu foi veline de legende și mituri incandescente
o privire care își rescrie învierea atunci când îl vede pe Dumnezeu

Suceava, 1 decembrie 2022

ЧЕРНАТА КОЗА

моето детство беше наблюдавано от две поетични изображения
скоковете на черните кози над зъберите на близките планини
и безбройните ароматни цветя в люляковата гора в копитата
в паметта ми още тлее като жив въглен
танцът на дивите пчели в дълбоките черни очи на черната коза
докато тя дъвчеше хиляди люлякови цветове, втренчени в мен
имаше моменти, когато усещах, че гледката, звука и аромата
са парализирани от мигащото видение пред мен
от красотата в общението на два нематериални мита
която сънувах ден и нощ и от която хранех поезията на живота си

моето детство приключи внезапно, когато татко хвърли в градината
оросеното стройно тяло на черната коза, която бе застрелял
стъклените ѝ очи – огледало на поезията на живота
кадифената й муцуна – дупка за жежката малина на куршума
извитите като пръстени рога – отломка от съзвездието Телец
шията като от картина на Модилиани – арка между хребета и моето стихотворение
мускулестите крака – светкавица, с която ми се иска да напусна света
раздвоените копита – корени, които ме дърпат към дома в Байя де Арма
татко одираше кошутата на моето детство, аз коленичих
и взех сърцето ѝ в ръце, за да тупти сега в това стихотворение

Превод – Гергана Златкова

BLACK GOAT

my childhood was watched over by two poetic images
the leaping of black goats over the jagged cliffs of the nearby mountains
and the myriad fragrant flowers in the lilac forest at their feet
in my memory still smoulders like a burning fire
the dance of wild bees in the deep black eyes of a black goat
as she nibbled a thousand lilac blossoms staring at me
there were moments when I felt that the sight and sound and smell
were paralyzed by the flashing apparition before me
by the beauty and communion of two intangible myths
that I dreamt of day and night and from which I fed my life’s poetry

my childhood ended abruptly the day my father threw into the garden
the slender dewy body of the black goat he’d shot hunting
its glassy eyes a mirror of life’s poetry made spalls
the velvety wet snout – a burrow for the warm raspberry of the gun leads
the ringed horns – a splinter of the constellation Taurus
the neck of a Modigliani painting – an arch between the mountain ridge and my poem
muscular legs – the lightning I wish I could get out of the world with
cloven hooves-the roots that pull me back home to Baia de Aramă
while my father skinned my childhood’s hind I knelt
and took her heart in my hands to beat now in this poem
November 23, 2022

English version – Constantin Severin

CAPRA NEAGRĂ

copilăria mea a fost vegheată de două imagini poetice
saltul caprelor negre pe stâncile tăioase ale munților din apropiereși miriadele de flori parfumate din pădurea de liliac de la poalele lor
în memoria mea încă mocnește ca un tăciune aprins
dansul albinelor sălbatice în ochii negri și adânci ai unei capre negre
în timp ce ronțăia mii de flori de liliac privindu-mă fix
au fost momente în care simțeam că văzul auzul și mirosul
mi-au fost paralizate de apariția fulgurantă din fața mea
de frumusețea și comuniunea celor două mituri intangibile
pe care le visam ziua și noaptea și din care îmi hrăneam poezia vieții

copilăria mea s-a sfârșit brusc în ziua în care tata a azvârlit în grădină
trupul zvelt acoperit de rouă al caprei negre împușcate la vânătoare
ochii ei sticloși-o oglindă cu poezia vieții făcută țăndări
botul catifelat și umed-o vizuină pentru zmeurișul cald al alicelor
coarnele inelate-o fâșie din constelația Taurus
gâtul dintr-o pictură de Modigliani-un arc între creasta muntelui și poemul meu
picioarele musculoase-fulgerele cu care aș vrea să ies din lume
copitele despicate-rădăcinile care mă trag înapoi acasă la Baia de Aramă
în timp ce tata jupuia ciuta copilăriei mele am îngenunchiat
și i-am luat inima în palme ca să bată acum în poemul acesta

23 noiembrie 2022

МАЙСТОР НА КЛАДЕНЦИ

На Орхан Памук

Обсебени от ежедневни задължения, родителите ми
не бдяха над детството ми в родното ми село
както стори майсторът на кладенци –
човек с душа, измъчена от мълчанието
на тайнствените и чисти води,
от който учих поезията на дълбините
и азбуката на послушанието

търсенето на място за кладенеца е магически ритуал
и започва с молитва, която казахме двамата
с поглед, насочен към душата на другия,
той остана в откритата земя
а аз чаках, докато небето се стъмни
със странния трепет от дълбините

тогава майсторът излюпи невидими пътеки по повърхността,
изследвани до най-малките подробности,
понякога се търкаляше и измерваше пулса на земята
и слушаше, прилепил ухо към нея,
каза ми, че в дълбините си водите имат демони,
които общуват само с майстори на кладенци
чрез думи-събития

първата лопата пръст от избраното място
беше хвърлена в небето
и гледах кехлибарените зърна,
търкалящи се в прахта,
търках потните си от радост длани,
броях наум звъна на камбаните
от селската църква,

докато кладенецът навлизаше в земята ден след ден
гледах майстора с изумрудени очи –
въже, опънато за кол
Имах чувството, че започвам да общувам
все по-неистово и ненаситно
с природата, озвучена от трепета на дълбините
чрез думите-събития

след като прикачи овалната черна кофа,
господарят на кладенците измери сянката ми
с тънка и крехка тръстика,
през която се чуваха гласа на самотата
и песента на мечтата – на ръба на поникването,
вгради ги в цилиндър от камък и хоросан,
като прекръсти сърцето ми

господарят на кладенците е вече отвъд, но сега знам –
в дълбините си градовете крият градски демони,
дълбоки кладенци на памет и призрачен живот
в дълбините си селата крият селски демони –
дълбоки кладенци на памет и призрачен живот
в дълбините си сърцето крие демони –
дълбоки кладенци на любов и памет

в дълбините си думите крият демони –
дълбоки кладенци на смисъл
и спомени от прах
Сучава, 2 май 2020 г.

Превод – Гергана Златкова

THE MASTER OF FOUNTAINS

To Orhan Pamuk

neither of my parents obsessed with daily chores
watched over my childhood in my native village
as did the master of fountains
the man with the soul muttering in silence
and waters mysterious and clear
from which I learned the poetry of the depths
and the alphabet of listening

finding the place of the well was a magical ritual
and began with a prayer we both said
with eyes half opened
one looking inward
the other mired in wet earth
and we were waiting untill the sky had met
with the strange trembling of the depths

then the craftsman hatched unseen paths on the surface
researched in the smallest details
sometimes he rolled and took the pulse of the earth
and listened with his ear to the ground
he told me that the waters have daemons in their depths
which communicate only with good craftsmen
through words-events

the first shovel of earth from the chosen place
was thrown into the sky
and I watched the amber grains
rolled with particles of dust around us
and I rubbed my sweaty palms with joy
counting in my mind the ringing of bells
from the village church

while the water well was advancing day by day
and I was steadying the emerald-eyed craftsman
on a rope tightened around a stake
I felt like I was starting to communicate
more and more frantic and insatiable
with the nature voiced by the rippling of the depths
through words-events

after he finished assembling the slender black bucket
the master of wells carefully measured my shadow
with a thin and fragile reed
through which you could hear loneliness and dreaming sing
a destiny on the verge of sprouting
and built it into the cylinder of stone and mortar
forming a cross in front of my heart

the master of wells has gone beyond but now I know
cities have daemon cities in the depths
deep fountains of memory and spectral lives
the villages have daemon villages in the depths
deep fountains of memory and spectral lives
my heart has daemon hearts in the depths
deep fountains of love and memory

words have daemon words in the depths
deep wells of meaning
and memories turned to powder
Suceava, May 2, 2020

English version – Constantin Severin&Slim FitzGerald

MEȘTERUL DE FÂNTÂNI

Lui Orhan Pamuk

nici părinții obsedați de muncile zilnice
nu mi-au vegheat copilăria din satul natal
precum a făcut-o meșterul de fântâni
bărbatul cu sufletul mustind de tăcere
și de ape tainice și limpezi
de la care am învățat poezia adâncurilor
și alfabetul ascultării

căutarea locului fântânii era un ritual magic
și începea cu o rugăciune pe care o rosteam amândoi
cu ochii întredeschiși
o privire îndreptată înlăutru
cealaltă înfiptă în pământul reavăn
și așteptam până când cerul se îngâna
cu freamătul uruitor din adâncuri

apoi meșterul hașura trasee nevăzute pe suprafața
cercetată în cele mai mici detalii
uneori se rostogolea și lua pulsul pământului
asculta cu urechea lipită de țărână
îmi spunea că apele au în adâncuri daimoni
care comunică doar cu meșterii de fântâni
prin cuvinte-evenimente

prima lopată de pământ din locul ales
era aruncată în înaltul cerului
iar eu urmăream cu privirea boabele de chihlimbar
rostogolite cu fire de praf în jurul nostru
și îmi frecam de bucurie palmele transpirate
numărând în gând dangătele clopotelor
de la biserica din sat

în timp ce puțul de apă înainta zi de zi
iar eu trăgeam meșterul cu ochi de smarald
de sfoara strânsă în jurul unui par
parcă simțeam că începeam să comunic
tot mai frenetic și cu nesaț
cu natura sonorizată de clipocitul adâncurilor
prin cuvinte-evenimente

după ce sfârșea de montat ciutura zveltă și neagră
meșterul de fântâni îmi măsura cu grijă umbra
cu o trestie subțire și fragilă
prin care auzeai cântând singurătatea și visul
unui destin în pragul înmuguririi
și o zidea în cilindrul de piatră și mortar
făcându-mi o cruce în dreptul inimii

meșterul de fântâni a plecat dincolo dar acum știu
orașele au daimoni de orașe în adâncuri
fântâni adânci de memorie și vieți spectrale
satele au daimoni de sate în adâncuri
fântâni adânci de memorie și vieți spectrale
inima mea are daimoni de inimi în adâncuri
fântâni adânci de iubire și memorie

cuvintele au daimoni de cuvinte în adâncuri
fântâni adânci de înțelesuri
și memorie pulverulentă

Suceava, 2 mai 2020

ДЖОБНИЯТ ЧАСОВНИК

Срещнах те, когато светът беше огромна стая за реанимация,
безпокойство и отчаяние ни свързваха с една и съща кислородна тръба,
няколко книги и позлатен джобен часовник, подарен от дядо ми по майчина линия, когато завърших гимназия

бяхме две вибриращи минутни стрелки, синхронизирани от Ерос

мислехме, че вселената е Божи джобен часовник
и небето – свод от еленови кожи, съшити заедно,
докато нашите лица-близнаци трескаво се търсеха
в бързите и завихрени потоци на Карпатите

бяхме две вибриращи минутни стрелки, синхронизирани от Ерос

но вместо с лица – вселената беше пълна с маски,
целувките бяха опушени дупки, в дебелата им тъкан
приятели умираха наоколо, хвърляни в черни найлонови торби,
погребвани без корони – като мъченици през първите векове

бяхме две вибриращи минутни стрелки, синхронизирани от Ерос

извън всяка страст и всяка илюзия, за която разказваха,
ние упорствахме на разговорите си с ангелите,
рецитирахме древни молитви, песнопения за прогонване на демони
с трескави чела, стегнати в златни нимби

бяхме две вибриращи минутни стрелки, синхронизирани от Ерос

Срещнах те, когато светът беше кула, разцепена от мълния –
с изоставени огледала, в които още живите спят,
но успяхме да превърнем страданието в любов,
когато се погледнахме – Божият часовник спря да бие

бяхме две вибриращи минутни стрелки, синхронизирани от Ерос


Сучава, 7 май 2020 г.

Превод – Гергана Златкова

THE POCKET WATCH

I met you when the world was a huge resuscitation room
and anxiety and despair connected us to the same oxygen tube
a few books and a gold-plated pocket watch
donated by my maternal grandpa at the end of high school

we were two trembling minute hands synchronized by Eros

we thought the universe was God’s pocket watch
and the sky a vault of suede sewn together
as our twin faces feverishly searched for each other
in the buffeting and swirling torrents of the Carpathian Mountains

we were two trembling minute hands synchronized by Eros

but instead of faces the universe was full of masks
the kisses were smoky holes in their thick fabric
friends were dying all around and thrown in black plastic bags
buried without crowns like martyrs in the first centuries

we were two trembling minute hands synchronized by Eros

abandon any passion and any illusion we were told
but we stubbornly talked to the angels
reciting old prayers and medieval songs to ward off demons
with hot foreheads gripped in gold halos

we were two trembling minute hands synchronized by Eros

I met you when the world was a tower struck by lightning
with abandoned mirrors in which the undead lay down to sleep
but we managed to transmute suffering into love
when we looked at each other God’s watch stopped beating

we were two trembling minute hands synchronized by Eros


Suceava, May 7, 2020

English version – Constantin Severin&Slim FitzGerald

CEASUL DE BUZUNAR

ne-am întâlnit când lumea era o imensă cameră de reanimare
de același tub de oxigen ne legau anxietatea și disperarea
câteva cărți și un ceas de buzunar cu capac de aur
dăruit de bunicul matern la absolvirea liceului

eram două minutare vibrante sincronizate de Eros

credeam că universul e ceasul de buzunar al lui Dumnezeu
iar cerul o boltă din piei de căprioare cusute cap la cap
și ne căutam cu înfrigurare chipurile îngemănate
în torentele repezi și învolburate din Munții Carpați

eram două minutare vibrante sincronizate de Eros

dar în loc de chipuri universul era plin de măști
săruturile erau găuri fumegânde în țesătura lor groasă
prietenii mureau în jur și erau aruncați în saci negri de plastic
înmormântați fără coroane precum martirii în primele veacuri

eram două minutare vibrante sincronizate de Eros

abandonați orice pasiune și orice iluzie ni se spunea
dar noi ne încăpățânam să stăm de vorbă cu îngerii
rostind vechi rugăciuni și cântece medievale de alungat demonii
cu frunțile înfierbântate strânse în cercuri de aur

eram două minutare vibrante sincronizate de Eros

te-am întâlnit când lumea era un turn retezat de trăznet
cu oglinzi părăsite în care-și făceau culcuș strigoii
dar noi reușeam să transmutăm suferința-n iubire
și când ne priveam ceasul lui Dumnezeu înceta să mai bată

eram două minutare vibrante sincronizate de Eros

Suceava, 7 mai 2020

Advertisement

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s